Kort oppsummert:
Om en nettside samler inn, lagrer eller bruker data som er koblet mot en privat person i EU må følgende regler følges:

  • Fortell brukeren hvem du er, hvorfor du samler inn data, hvor lenge data er lagret, hvem som mottar informasjonen og hva den skal brukes til.
  • Før vi samler inn data skal det være en klar tillatelse fra privatperson.
  • La privatpersoner kunne få tilgang eller ha innsyn i data som er samlet inn.
  • La privatpersoner slette data.
  • La privatpersoner vite om sikkerhetshull når de skjer innen 72 timer.

Behandling av personopplysninger hos www.monsjfoodtruck.no

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Vi lagrer ingen personlige opplysninger via vår nettside. Om du utnytter kontaktskjema under kontakt oss fanen, vil vi kun bruke eposten som blir sendt til å svare på eventuelle henvendelser. Eposten blir lagret i våre epost systemer, men ikke på nettsiden. Ønsker du at dette skal fjernes, endres eller lurer du på om vi har lagret eposten? Ta kontakt med oss i Mønsj.